Kanker en Werk: Wat kan er wèl!​​

Werk is een belangrijk onderdeel van het leven. Dat is misschien nog wel meer het geval voor iemand die ernstig ziek wordt. Daarom is het zo belangrijk dat werkgevers weten hoe ze medewerkers met kanker goed kunnen begeleiden. Voor werknemers is het belangrijk om te beseffen welke mogelijkheden er zijn om te blijven werken en om terug te keren na ziekte. Het unieke van deze dag is dat werkgevers en werknemers kennis opdoen, praktische informatie krijgen, maar ook elkaar ontmoeten en op een ontspannen manier van elkaar leren. Uw dagelijkse praktijk staat daarbij centraal.