Facebookgroepen Kanker en Arbeid

Stichting Jij Speelt de Hoofdrol, initiatiefnemer van de Werkgroep Kanker en Arbeid, heeft twee facebookgroepen gestart, te weten:

Kanker en werk
Heb jij vragen over re-integratie, terugkeer naar werk, de Wet verbetering Poortwachter, de WIA en alles wat te maken heeft met ziekte en terugkeer naar werk, dan nodigen wij je van harte uit om lid te worden van de Facebookgroep Kanker en Werk. Doelstelling is om leden antwoord te geven op vragen die spelen. Met de werkgroep Kanker en Arbeid zijn wij bezig om zoveel mogelijk specialisten toe te voegen aan de groep zodat je ook antwoorden krijgt van echte specialisten.

ZZP-er en kanker
De Facebookgroep ZZP- er en kanker is bestemd voor kankerpatiënten die de intentie hebben om als ZZP-er aan de slag te gaan. Hier gaat het vooral om van elkaar leren. Concrete vragen worden voor zover mogelijk doorgespeeld aan Specialisten. Voor beide groepen geldt dat het succes afhangt van de bereidheid om zelf je casus toe te voegen en vragen te stellen of te beantwoorden.

Samenwerking Stichting Jij Speelt de Hoofdrol en Groep Werk & Kanker

Amersfoort, 19 december 2018. Dinsdag 18 december jl. hebben de Stichting Jij Speelt de Hoofdrol, organisator van o.a. het Borstkankersymposium, en het samenwerkingsverband Groep Werk & Kanker, met daarin Re-turn
Lees meer

Middagsymposium Kanker & Arbeid voor patiënten op zoek naar antwoorden over goede re-integratie

Steeds meer werknemers worden per jaar geconfronteerd met kanker. Een diagnose die je wereld op de kop zet. Het hervatten van werk is belangrijk voor het medische, functionele en sociale
Lees meer

Dick Ruimschotel ambassadeur van Kanker & Arbeid

Dick Ruimschotel mogen wij verwelkomen als ambassadeur van de werkgroep Kanker & Arbeid. Zijn leven staat in het teken van werk en liefde (vrienden, gezin). Beide zaken worden sterk geraakt
Lees meer