De werkgroep kanker en arbeid is in 2015 opgericht door Saskia Koopmans en Sabine Wernars van de Stichting Jij Speelt de Hoofdrol.

De werkgroepleden zijn:

 • Saskia Koopmans, voorzitter Stichting Jij Speelt de Hoofdrol, www.jijspeeltdehoofrol.nl
 • Sabine Wernars, Casemanager CROV, bestuurslid Stichting Jij Speelt de Hoofdrol, patiënt advocate
 • Cobi van Oostveen, bedrijfsarts en Baco
 • Jose Provoost, Re-integratie coach, Stap.nu
 • Marina Fransen, Bureau C&C

Werkgroep Kanker en arbeid

Werk en kanker staan op gespannen voet met elkaar. Daar waar vroeger patiënten regelmatig werden afgeschreven voor werk of kwamen te overlijden aan kanker, is de levensverwachting van veel patiënten verbeterd, is kanker veel meer een chronische ziekte geworden en willen patiënten (kunnen) blijven werken.
Een aantal dominante topics bepalen de agenda bij het verbeteren van kansen voor (ex) kankerpatiënten op een zinvol en productief arbeidsbestaan. Werkgevers, politiek, uitvoerende instanties, allen vragen dringend om actie en advies. Hoe geven we dit handen en voeten? Hoe zorgen we dat de deze hot topics onderdeel worden van beleidsplannen en – strategie van de BV Nederland en de politiek?

Wat willen we?

 • Dat (ex) kankerpatiënten – door hun specifieke levenservaringen en krachtige motivatie om te blijven werken – gezien worden als waardevolle medewerkers.
 • (Ex)kankerpatiënten uitdagen, inspireren en ondersteunen in de terugkeer naar werk.   
 • Positieve houding bij werkgevers, HR-managers en collega’s creëeren ten opzichte van (ex)kankerpatiënten die re-integreren in het bedrijf.
 • Samenwerkingsverbanden aangaan met relevante partijen zodat het thema kanker en arbeid de aandacht krijgt die het verdient en het normaal is dat (ex)kankerpatiënten deel blijven uitmaken van het arbeidsproces. 

De werkgroep wil deze ambitie realiseren langs 3 lijnen:

 1. Beeldvorming: het stereotype beeld van de uitgetelde kankerpatiënt vervangen door het beeld van een krachtig, wijs, levenslustig mens.
 2. Begeleidings- en scholingstrajecten ontwikkelen/aanbieden of daarnaar verwijzen, waarin de empowerment van de (ex)kankerpatiënten centraal staat.
 3. Allianties ontwikkelen met  het bedrijfsleven, de zorg en de overheid om (ex)kankerpatiënten arbeidsplekken te bieden. Hierbij aansluiten op bestaande initiatieven.

Hoe gaan we dat concreet doen?

 1. Organiseren van een congres over Kanker en Arbeid in 2017 voor (ex)kankerpatiënten.
 2. Verzorgen van workshops en webinars.
 3. Inzetten van de kennisbank.
 4. Organiseren van Ronde Tafel conferenties met stakeholders, de eerste werd november 2016 georganiseerd.
 5. Schrijven van een position paper.
 6. Netwerken binnen bedrijfsleven, zorg en overheid.
Saskia Koopmans

Saskia Koopmans

Sabine Wernars

Sabine Wernars

Cobi Oostveen

Cobi Oostveen

José Provoost

José Provoost

Marina Fransen

Marina Fransen